Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze: 993

Centrala: 83 342 55 98

Klasa patronacka PEC

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Klasa patronacka PEC

Nowy kierunek

Dzięki współpracy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej powstał nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik energetyk.

Nauka na tym kierunku trwa cztery lata i obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe. W czasie nauki uczniowie będą odbywać praktykę zawodową oraz wiele zajęć praktycznych i edukacyjnych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy współudziale kadry dydaktycznej szkoły oraz doświadczonej kadry techniczno – inżynieryjnej przedsiębiorstwa.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik energetyk zdobędzie wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu wykonywanie prac związanych z:

  • konserwacją, montażem i remontem instalacji i urządzeń energetycznych;
  • nadzorowaniem i obsługą maszyn stosowanych w energetyce;
  • wykonywaniem pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych.

Po ukończeniu nauki wyróżniający się uczniowie będą mogli znaleźć zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.