W związku z przypadającym Świętem w dniu 06 tycznia 2018 r. pracownikom pracującym w podstawowym systemie czasu pracy (od poniedziałku do piątku) udziela się dodatkowego dnia wolnego 26.01.2018 r. Wymiar czasu pracy w styczniu 2018 r. wynosi 168 godzin.

Prezes Zarządu
Aleksander Kompa