Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało kontrakt z generalnym wykonawcą budowy ciepłowni opalanej biomasą. Przetarg na budowę nowoczesnego obiektu wygrała firma VAS Energy Systems International GmbH z siedzibą w Wals-Siezenheim w Austrii. Aktualnie trwa faza przygotowania projektów wykonawczych. Planowane rozpoczęcie budowy to wrzesień 2018.

Celem projektu jest budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW, która zapewni dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny i wysokosprawny.

Uruchomienie nowej ciepłowni spowoduje zmniejszenie zanieczyszczeń do powietrza: emisji dwutlenku węgla o 60 proc., dwutlenku siarki o 65 proc., tlenków azotu o 28 proc. oraz pyłów o 47 proc.

Ciepłownia opalana biomasą, wykonana zostanie przy zastosowaniu dwóch kotłów wodnych o parametrach pracy zgodnych z istniejącymi kotłami węglowymi, co pozwoli na wyprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego z węgla kamiennego o 60 proc.

Ciepłownia opalana biomasą spełni restrykcyjne normy dyrektywy MCP (Medium Combustion Plant) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz spełni wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego.

Inwestycja jest dofinansowana środkami NFOŚiGW oraz funduszami Unii Europejskiej. Zakończenie budowy i uruchomienie obiektu zaplanowano na czwarty kwartał 2019 roku.