Aktualnie trwają roboty budowlane polegające na naprawie fundamentów i podpór oraz wymianie izolacji termicznej napowietrznej magistrali ciepłowniczej 2DN500.

W wyniku modernizacji magistrali nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz  znaczne ograniczenie strat ciepła na przesyle, co jest równoważne ze zmniejszeniem ilości spalanego węgla, a przez to zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń i poprawą jakości powietrza.  Ograniczenie strat na przesyle zmniejszy koszty wytworzenia i przesyłu energii cieplnej.

Oprócz zwiększenia efektywności energetycznej,  magistrala ciepłownicza zyskuje również estetyczny, nowoczesny wygląd.

Tak wygląda napowietrzna magistrala ciepłownicza  po modernizacji:

A tak wyglądała  wcześniej:

 

Niestety, już w trakcie prac modernizacyjnych, nasze wysiłki niwelowane są przez akty wandalizmu. Spółka podjęła niezbędne działania umożliwiające monitorowanie i identyfikowanie tego typu zjawisk.