Nr sprawy 23/OoZ/D/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na dostawę dwóch kompaktowych węzłów wymiennikowych.

Termin składania ofert: 24.08.2018 roku do godz. 12:00

Pliki do pobrania:

23OoZD2018

załącznik (klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia)

Informacja o zmianach w projekcie umowy

Informacja o zmianie terminu dostawy

rozstrzygnięcie przetargu 23OoZD2018