Nr sprawy 25/PN/ D/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na dostawę materiałów preizolowanych do budowy   przyłączy ciepłowniczych  zgodnie z załączonymi do specyfikacji  zestawieniami materiałów

Termin składania ofert: 27.08.2018r. do godziny 12:00

Pliki do pobrania:

ogłoszenie 25PND2018

SIWZ

Zestawienie materiałów Piłsudkiego 36

Zestawienie materiałów Żeromskiego 46-48

rozstrzygnięcie 25PND2018