Nr sprawy: 26/OoZ/U/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na opracowanie audytu efektywności energetycznej napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN500 po jej termomodernizacji w Białej Podlaskiej.

Termin składania ofert: 14.11.2018r. do godziny 12:00

Pliki do pobrania:

26/OoZ/U/2018

zawiadomienie 26OoZU2018