Nr sprawy: 29/OoZ/U/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg dwustopniowy na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych, akcesoriów do telefonów i kart SIM dla PEC Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: 18.12.2018r. do godziny 12:00

Pliki do pobrania:

ogłoszenie usługi telefonii komórkowej

zawiadomienie 29OoZU2018