Nr sprawy: 30/OoZ/U/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na sukcesywne dostawy artykułów biurowych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert: 19.12.2018r. do godziny 12:00

Pliki do pobrania:

ogłoszenie dostawa materiałów biurowych

załącznik do 30OoZD2018

zawiadomienie 30OoZD2018