Nr sprawy: 31/OoZ/U/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na sukcesywne dostawy środków czystości w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin składania ofert: 7.01.2019 do godziny 12:00

Pliki do pobrania:

ogłoszenie 31OoZD2018

zał. formularz cenowy

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania