Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na sukcesywne świadczenie usługi odbioru, załadunku transportu i utylizacji odpadów.

Nr sprawy: 2/OoZ/U/2019

Termin składania ofert: 21.01.2019 do godziny 12:00

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania