Przetarg  na  opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej przebudowy istniejącego magazynu na magazyn biomasy (zrębka drewna) oraz  budowy nowego otwartego składu  biomasy na terenie PEC Sp. z o.o. w Białej  Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 102G  a następnie  po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego opracowanie wielobranżowego projektu budowy nowego otwartego składu  biomasy.

Numer sprawy 7/OoZ/U/2019 

Termin składania ofert:  20 marca 2019 roku do godz. 12:00

Treść ogłoszenia

Załącznik: plan sytuacyjny terenu ciepłowni K-1

Zmiana terminu składania-ofert

Zawiodomienie o rozstrzygnięciu oferty