Przetarg na dostawę materiałów preizolowanych do budowy przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów

Numer sprawy 10/PN/D/2019

Termin składania ofert 4 kwietnia 2019 roku do godz. 12:00.

ogłoszenie

załącznik nr 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 2

załącznik nr 2a

załącznik nr 3

załącznik nr 3a

załącznik nr 4

załącznik nr 4a

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie – dotyczy przetargu

 Zawiadomienie o wyborze oferty