Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów zgodnie z załączonymi do specyfikacji schematami montażowymi oraz zestawieniami materiałów.

Nr sprawy: 12/PN/D/2019

Termin składania ofert: 28.05.2019 godz.12.00

2019-PN-D-12_Ogłoszenie

2019-PN-D-12_SIWZ

2019-PN-D-12_Oświadczenie+Formularz cenowy

2019-PN-D-12_Wzór umowy

2019-PN-D-12_Załączniki

2019-PN-D-12 rozstrzygnięcie przetargu