Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na wykonanie usługi polegającej na legalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych energii cieplnej.

Numer sprawy 14/OoZ/U/2019

Termin składania ofert 12 czerwca 2019 roku do godz. 12:00.

Ogłoszenie

Załacznik nr 1

Wynik postępowania