Dzień Pracownika Służby Komunalnej.

W dniu 17 maja 2019 r. Zarząd i Pracownicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. uroczyście świętowali Dzień Pracownika Służby Komunalnej. Część oficjalną rozpoczął przemówieniem Prezes Zarządu PEC Sp. z o. o. Franciszek Afaltowski, następnie zebranych powitał Członek Zarządu Sebastian Paszkowski.  W imieniu Organu Założycielskiego zebranych powitał Z-ca Prezydenta Miasta Maciej Buczyński i Przewodniczący Rady Miasta Bogusław Broniewicz. Na koniec części oficjalnej w imieniu Pracowników głos zabrał Jacek Adamski.

Po przemówieniach przyszedł czas na biesiadowanie, wspólną zabawę i wspomnienia obecnych
i emerytowanych  pracowników firmy.

Do zobaczenia w przyszłym roku.