Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na usługę remontową  pokrycia dachu budynku biurowego polegający na ułożeniu warstwy papy nawierzchniowej łącznie z wymianą niektórych obróbek blacharskich i wymianą przykrycia wyłazów na dach.

Numer sprawy 1/PN/U/20

Termin składania ofert 18 luty 2020 roku do godz. 12:00

SIWZ

Wzór umowy

Pytania

Rozstrzygnięcie 1.PN.U.20