Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów zgodnie z załączonymi do specyfikacji schematami montażowymi oraz zestawieniami materiałów

Numer sprawy: 6/PN/D/20

Termin składania ofert: 31 marzec 2020 roku do godz. 12:00

SIWZ

Projekt umowy (załącznik nr 1)

Załączniki do 6.PN.D.20(ZIP)

Pytania 1

Pytanie 2

Protokół z udzielania zamówienia publicznego