Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej

Numer sprawy: 7.PN.D.20

Termin składania ofert: 07 kwiecień 2020 roku do godz. 12:00

SIWZ

Formularz ofertowe (załącznik nr 1)

Projekt umowy (załącznik nr 2)

Schemat węzła ul. Warszawska 21 (A)

Węzeł ul. Warszawska 21 (A)

Schemat węzła ul. Wroczyńskiego 3 (B)

Węzeł ul. Wroczyńskiego 3 (B)

Pytanie 1

Pytanie 2

Protokół z udzielenia zamówienia publicznego