Podłączenie domów jednorodzinnych przy ul. Na Skarpie i przy ul. Grabowej

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami zasilająca cztery domy jednorodzinne przy ul. Na Skarpie oraz dwa domy przy ul. Grabowej. W każdym z tych domów zaprojektowano węzły wymiennikowe odpowiedzialne za transformację wysokiego parametru na niski. Sieć doprowadzi wysoki parametr o temperaturach 125/65 w zimie i 70/35 latem. Inwestycja przewiduje również podłączenie jednego domu jednorodzinnego niskim parametrem.

Przyłącze do galerii handlowej przy ul. Sobieskiego

Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w budynku B galerii handlowej. Sieć doprowadzi wysoki parametr o temperaturach 125/65 zimą i 70/35 latem. W pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano węzeł wymiennikowy odpowiedzialny za transformację wysokiego parametru na niski.

Mieszkanie+

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Sieć doprowadzi wysoki parametr o temperaturach 125/65 zimą i 70/35 latem. We wszystkich blokach zaprojektowano węzły wymiennikowe dostosowujące czynnik grzewczy do potrzeb i wymogów instalacji wewnętrznych.

Żeromskiego – Merkury

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Rurociąg doprowadzi wysoki parametr o temperaturach 125/65 zimą i 70/35 latem. W budynku zaprojektowano węzeł wymiennikowy dostosowujący czynnik grzewczy do potrzeb i wymogów instalacji wewnętrznych.

Likwidacja wymiennikowni W-8-1 – Księcia Witolda

Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Sieć doprowadzi wysoki parametr o temperaturach 125/65 zimą i 70/35 latem. W obu blokach zaprojektowano węzły wymiennikowe dostosowujące czynnik grzewczy do potrzeb i wymogów instalacji wewnętrznych.