Strona główna     Informacje o firmie     Taryfa dla ciepła    Zamówienia publiczne    Inne informacje

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
Spółka z o.o.
ul. Pokoju 26
21-500 Biała Podlaska

Telefon: 833 425 598

Telefax: 833 425 988

Adres e-mail: sekretariat@pecbp.pl

Adres strony www – pecbp.pl

NIP 537-00-01-649

REGON: 030124339

Rejestr Sądowy: KRS 0000086154

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s  w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego 14.117.500,00 zł.

Numer rachunku bankowego:
45 8025 0007 0023 8706 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej