Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej kompaktowych węzłów wymiennikowych oraz wykonanie na jej podstawie i dostawę kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych wg załączonych do niniejszej specyfikacji warunków technicznych wykonania kompaktowych węzłów wymiennikowych i załączonego schematu technologicznego węzłów.

Nr. sprawy: 2017-08-2529/PN/D/2017 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej kompaktowych węzłów wymiennikowych oraz wykonanie na jej podstawie i dostawę kompletnych […]