Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej kompaktowych węzłów wymiennikowych oraz wykonanie na jej podstawie i dostawę kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych wg załączonych do niniejszej specyfikacji warunków technicznych wykonania kompaktowych węzłów wymiennikowych i załączonego schematu technologicznego węzłów.

Nr. sprawy: 2017-08-2529/PN/D/2017 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej kompaktowych węzłów wymiennikowych oraz wykonanie na jej podstawie i dostawę kompletnych […]

Przetarg nieograniczony polegający wykonaniu robót budowlanych przebudowy oraz termomodernizacji elewacji zachodniej budynku hali warsztatowej oraz budynku zaplecza techniczno-biurowego w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 26 w podziale na dwie części: część I -wymiana stolarki część II -docieplenie ścian.

Nr. sprawy: 2017-09-0130/PN/RB/2017 Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony polegający wykonaniu robót budowlanych przebudowy oraz termomodernizacji elewacji zachodniej budynku hali warsztatowej oraz […]

Przetarg w formie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie podziemnych sieci ciepłowniczych i przyłączy z rur preizolowanych do budynków usytuowanych przy ul. Na Skarpie w Białej Podlaskiej oraz do budynków usytuowanych przy ul. Grabowej w Białej Podlaskiej.

Nr. sprawy: 2017-08-2227/ZO/RB/2017 Przedmiot zamówienia: Przetarg w formie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie podziemnych sieci ciepłowniczych […]