Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie miasta Biała Podlaska w zakresie produkcji, przesyłu, przetwarzania energii cieplnej dla potrzeb komunalnych – ciepło grzewcze i produkcja ciepłej wody użytkowej.

Realizujemy dla potrzeb własnych oraz w formie usług w zakresie:

– obsługi inwestorskiej w zakresie przedsięwzięć ciepłowniczych,
– doradztwa technologicznego,
– prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych,
– wykonawstwa nowych instalacji i sieci,
– remontu urządzeń ciepłowniczych i usług warsztatowych,
– usług transportowych i pracy sprzętu,
– analiz laboratoryjnych węgla w zakresie oznaczenia wartości opałowej, zawartości popiołu oraz siarki całkowitej w stanie roboczym i analitycznym,
– wynajmu lokali użytkowych oraz dzierżawa nieruchomości,
– sprzedaży żużla paleniskowego.

Poprzez stałą modernizację systemu ciepłowniczego zmierzamy do obniżenia kosztów własnych oraz zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

Polecamy swoje usługi!