Początek naszej działalności sięga 1976 roku, kiedy to powstał Zakład Energetyki Cieplnej, który przemianował się w 1983 roku na Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Decyzja o powołaniu specjalistycznego przedsiębiorstwa podyktowana była przede wszystkim koniecznością prowadzenia racjonalnej gospodarki energią cieplną.

Dnia 15 kwietnia 1987 roku zostało powołane Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (W.P.E.C.), obejmujące swoim działaniem wszystkie miasta na terenie województwa.

30 czerwca 1992 roku decyzją wojewody bialskopodlaskiego nastąpił podział W.P.E.C. na trzy samodzielne jednostki organizacyjne: PEC w Białej Podlaskiej, PEC w Międzyrzecu Podlaskim i PEC w Radzyniu Podlaskim.

Ważnym wydarzeniem w Przedsiębiorstwie jest powstanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 1995 roku.

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja ciepła i gorącej wody w celu zaspokajania potrzeb ciepłowniczych miasta w sposób przyjazny dla ludzi i środowiska.

Szybki rozwój ciepłownictwa na terenie miasta stawia przed przedsiębiorstwem potrzebę powiększania potencjału, który staramy się udoskonalić poprzez ciągły rozwój technologii i umiejętności.