Centrala: 83 342 55 98

numer wewn.
Sekretariat 144
Główny Księgowy 135
Dział Finansowo Księgowy 130
Dział Finansowo Księgowy, kasa 150
Sekcja Rozwoju i Promocji 121, 159
Biuro Obsługi Klienta, Kierownik 146
Biuro Obsługi Klienta 133
Dział TIiA, Kierownik 156
Dział TIiA 125, 155
Dział Techniczny, Kierownik 145
Dział Techniczny 117, 153
Sekcja ds. Majątku 115
Sekcja Ochrony Środowiska 134
Dział Spraw Pracowniczych, Kierownik 142
Dział Spraw Pracowniczych 151
Biuro Zarządu 136, 141
Dział Elektryczny, Kierownik 158
Dział Remontowy, Kierownik 218
Dział Remontowy 137
Dział Remontowy – narzędziownia 262
Dział Przesyłu i Dystrybucji, Kierownik 261
Dział Przesyłu i Dystrybucji 244, 246, 127
Dział Logistyki, Kierownik 152
Dział Logistyki 116, 121, 138
Dział Logistyki, magazyn 128
Dział Logistyki, warsztat 160
Stanowisko ds. BHP i PPOŻ 148
Stanowisko ds. OC 139
Związki Zawodowe 157
Portiernia 105