MISJA – (NISKA) EMISJA
“Misja – emisja” to ogólnopolska kampania edukacyjno – informacyjna organizowana przez firmę Abrys pod patronatem m.in. Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Związku Miast Polskich oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Celem nadrzędnym tego ogólnokrajowego przedsięwzięcia jest ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego niską emisją poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja. Celem kampanii jest również podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania, a także korzyści dla ludzkiego zdrowia i środowiska wynikających z likwidacji niskiej emisji.

Działania, których odbiorcami będzie ogół społeczeństwa będą realizowane za pośrednictwem trzech grup – jednostek samorządu terytorialnego (gmin), przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz edukatorów.

Wiodącym elementem kampanii będzie postać byłego kominiarza Dymskiego, który nie tylko będzie pełnił rolę edukatora, doradcy i mentora, ale także będzie pozytywnym bohaterem kampanii. Dymski to dzielny pogromca dymonów (trujących dymów, powstałych na skutek niskiej emisji), który ma ułatwić społeczeństwu zrozumienie idei walki z niską emisją. Do jego osoby odwoływać się będą filmy wideo, komiks, edukacyjna gra miejska, materiały promocyjne i informacje na stronie internetowej projektu.

Kampania “Misja –emisja” będzie realizowana do grudnia 2014r. i jest współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PEC Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej jako firma odpowiedzialna społecznie wspiera akcję misja – emisja zachęcając jednocześnie do aktywnego uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji o projekcie, gry, filmy, konkursy dla edukatorów i gmin na stronie projektu:
http://misja-emisja.pl/baza-wiedzy/

Informacja z dn. 13-06-2014 – Czym oddychamy [pobierz plik]

Informacja z dn. 18-06-2014 – Gminy walcza o czyste powietrze  [pobierz plik]

Filmy w serwisie    YouTube.com