Średnie temperatury zewnętrzne

Warunki meteorologiczne, w tym temperatura powietrza, nasłonecznienie, wiatr są głównymi czynnikami wpływającymi na wahania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Największy wpływ na zużycie ciepła ma temperatura powietrza zewnętrznego, która podlega zmianom dobowym i rocznym.

Wykres miesięcznej temperatury zewnętrznej w miesiącach grzewczych w latach 2014-2017 dla Białej Podlaskiej pokazuje duże różnice występujące w poszczególnych latach. Najniższa średnia temperatura została zanotowana w styczniu 2017 roku (-5,9°C), a najwyższa w 2015 roku (-0,3°C). Stąd zużycie ciepła na c.o. budynku w styczniu 2015 roku było niższe niż w styczniu 2017 roku.