Komunikat o odnawialnych źródłach energii

Realizując obowiązek wynikający z art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015r. poz. 478 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Białej Podlaskiej informuje, że łączna ilość ciepła dostarczona do sieci ciepłowniczej Białej Podlaskiej w 2015 r. wyniosła 523 458 GJ, w tym:

  • 0% ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii,
  • 0% ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów,
  • 0% ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w 2015r.

Informacja o strukturze paliw pierwotnych wykorzystanych do produkcji ciepła oraz o ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza.

Struktura zużycia paliw pierwotnych do produkcji ciepła w latach 2007-2019

Rodzaj paliwa Zużycie paliwa
[%]
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Węgiel kamienny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gaz ziemny
Olej opałowy
Inne

Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w latach 2010-2019

Rodzaj zanieczyszczenia

Wielkość emisji zanieczyszczenia
[Mg/rok]
Emisja dopuszczalna
[Mg/rok]
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2013-2018 2010-2012
Dwutlenek siarki 61,30 53,08 102,46 114,61 126,60 188,30 200,30 187,50 171,60 187,76 473,00 670,55
Dwutlenek węgla 53675,0 60105 63513 67356 60535 61942 66690 66334 62892 70013
Tlenek węgla 41,74 54,77 18,18 24,44 30,80 34,10 64,50 10,90 50,53 15,98
Tlenki azotu 65,76 68,85 78,02 93,57 88,10 88,10 100,50 112,71 85,19 87,17 162,60 225,209
Pyły 46,64 41,80 46,41 36,83 48,50 50,90 44,80 48,49 43,52 32,66 144,00 308,117

Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w latach 2007-2009

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji zanieczyszczenia
[Mg/rok]
Emisja dopuszczalna
[Mg/rok]
2009 2008 2007
Dwutlenek siarki 191,79 173,73 172,25 623,439
Dwutlenek węgla 64469 62791 67333
Tlenek węgla 9,82 32,20 133,7
Tlenki azotu 79,82 79,36 115,5 160,528
Pyły 39,23 17,53 49,97 281,281