Zarząd spółki:

  • Prezes Zarządu – Aleksander Kompa

Skład Rady Nadzorczej PEC Sp. z o.o.

  • Przewodniczący:
    • Maciej Rudnicki
  • Członkowie:
    • Piotr Tutak
    • Marcin Jadwiszczok

Zgromadzenie Wspólników: Obecny skład Zgromadzenia Wspólników jest jednoosobowy i funkcję pełni Prezydent Miasta Białej Podlaskiej