Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Centrala:
83 342 55 98

Lista przetargów

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Lista przetargów

Filtruj listę przetargów

Pokaż przetargi:

Zakończony

Budowa komory ciepłowniczej w ciągu ul. Armii Krajowej w Białej Podlaskiej – 11.PN.RB.21

Dodano: 24/05/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na budowę komory ciepłowniczej w ciągu ul. Armii Krajowej w Białej Podlaskiej. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Przeglądy okresowe budynków i budowli Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej w latach 2021-2024” w zakresie wynikającym z obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282) – 9.PN.U.21

Dodano: 18/05/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na przeglądy okresowe budynków i budowli Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej  w latach 2021-2024 w zakresie wynikającym z obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo […]

Zakończony

Dostawa kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej nr 7.PN.D.21

Dodano: 21/04/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Sukcesywna dostawa kompletnych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych energii cieplnej w latach 2021-2022 – 5.PN.D.21

Dodano: 15/03/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na sukcesywne dostawy kompletnych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych energii cieplnej w latach 2021-2022 na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych zgodnie z załączonymi do specyfikacji schematami montażowymi oraz zestawieniami materiałów nr 6.PN.D.21

Dodano: 11/03/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych zgodnie z załączonymi do specyfikacji schematami montażowymi oraz zestawieniami materiałów. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Sukcesywne świadczenie usług odtworzeniowych nawierzchni dróg, chodników, parkingów i terenów zielonych po robotach budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej – 1.PN.U.21

Dodano: 02/02/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na sukcesywne świadczenie usług odtworzeniowych nawierzchni dróg, chodników, parkingów i terenów zielonych po robotach budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej – 2.PN.U.21

Dodano: 01/02/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Leasing na sprzęt komputerowy – 17.PN.U.20

Dodano: 04/11/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na leasing sprzętu komputerowego.

Zakończony

Dostawa kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej nr 16.PN.D.20

Dodano: 28/09/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu wraz z zaworami regulacyjnymi – 15.PN.D.2020

Dodano: 07/09/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawa regulatorów różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu wraz z zaworami regulacyjnym ZAŁĄCZNIKI: