Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze: 993

Centrala: 83 342 55 98

Lista przetargów

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Lista przetargów

Filtruj listę przetargów

Pokaż przetargi:

Zakończony

Sukcesywne świadczenie usług odtworzeniowych nawierzchni dróg, chodników, parkingów i terenów zielonych po robotach budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej – 1.PN.U.21

Dodano: 02/02/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na sukcesywne świadczenie usług odtworzeniowych nawierzchni dróg, chodników, parkingów i terenów zielonych po robotach budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej – 2.PN.U.21

Dodano: 01/02/2021

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Leasing na sprzęt komputerowy – 17.PN.U.20

Dodano: 04/11/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na leasing sprzętu komputerowego.

Zakończony

Dostawa kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej nr 16.PN.D.20

Dodano: 28/09/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Dostawa regulatorów różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu wraz z zaworami regulacyjnymi – 15.PN.D.2020

Dodano: 07/09/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawa regulatorów różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu wraz z zaworami regulacyjnym ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Utwardzenie terenu (drogi dojazdowej) na terenie ciepłowni K-1 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej – 14.PN.RB.20

Dodano: 03/09/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na roboty budowlane “Utwardzenie terenu (drogi dojazdowej) na terenie ciepłowni K-1 Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej” ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Zaprojektuj i wybuduj – myjnia samoobsługowa (bezdotykowa) trzystanowiskowa z jednym stanowiskiem otwartym – 13.PN.RB.20

Dodano: 17/08/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na roboty budowlane “Zaprojektuj i wybuduj – myjnia samoobsługowa (bezdotykowa) trzystanowiskowa z jednym stanowiskiem otwartym” ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Dostawa biomasy w postaci zrębki leśnej – nr 12.PN.D.20

Dodano: 17/07/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę biomasy w postaci zrębki leśnej.

Zakończony

Dostawa przepustnic kołnierzowych z potrójnym mimośrodem – 11.PN.D.20

Dodano: 01/07/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę przepustnic kołnierzowych z potrójnym mimośrodem. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Przebudowa drogi wraz ze zjazdem na teren ciepłowni od strony ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej nr 10.PN.U.20

Dodano: 09/06/2020

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na przebudowę drogi wraz ze zjazdem na teren ciepłowni od strony ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej (działka 1787/47). ZAŁĄCZNIKI: