Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze: 993

Centrala: 83 342 55 98

Lista przetargów

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Lista przetargów

Filtruj listę przetargów

Pokaż przetargi:

Zakończony

Przetarg na dostawę materiałów preizolowanych

Dodano: 14/06/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na dostawę materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych zgodnie z załączonymi do specyfikacji schematami montażowymi oraz zestawieniami materiałów. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Przetarg na przebudowę wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w obrębie stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej

Dodano: 14/06/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na przebudowę wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w obrębie stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Przetarg na dostawę wodomierzy do PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

Dodano: 11/06/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na dostawę wodomierzy do PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Przetarg na dostawę do PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przepustnic kołnierzowych

Dodano: 08/06/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na dostawę przepustnic kołnierzowych z potrójnym mimośrodem oraz kołnierzy wraz z kompletem uszczelnień oraz śrub. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Przetarg na wykonanie usługi polegającej na okresowej rocznej kontroli budynków użytkowanych przez PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Dodano: 05/06/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na wykonanie usługi polegającej na okresowej rocznej kontroli budynków użytkowanych przez PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Przetarg na dostawę paliw do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pokoju 26 , Biała Podlaska w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy.

Dodano: 05/06/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na dostawę paliw do pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pokoju 26 , Biała Podlaska w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

Przetarg na wykonanie usługi polegającej na legalizacji urządzeń pomiarowo –rozliczeniowych energii cieplnej

Dodano: 25/05/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na wykonanie usługi polegającej na legalizacji urządzeń pomiarowo –rozliczeniowych energii cieplnej. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

UMOWA NA USŁUGI U-1: INŻYNIER KONTRAKTU W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ O MOCY 17 MW (5MW+12MW) W BIAŁEJ PODLASKIEJ”

Dodano: 29/03/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa i nadzoru przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17MW (5MW+12MW) w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.1 pn. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, w szczególności w zakresie zarządzania projektem, […]

Zakończony

KONTRAKT NA ROBOTY R-1 (WRAZ Z PROJEKTOWANIEM) W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ O MOCY 17 MW (5MW+12MW) W BIAŁEJ PODLASKIEJ”

Dodano: 06/03/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania: KONTRAKT NA ROBOTY R-1 W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5MW+12MW) w Białej Podlaskiej“. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i […]

Zakończony

UMOWA NA USŁUGI U-1: INŻYNIER KONTRAKTU W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ O MOCY 17 MW (5MW+12MW) W BIAŁEJ PODLASKIEJ”

Dodano: 02/02/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa i nadzoru przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17MW (5MW+12MW) w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.1 pn. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, w szczególności w zakresie zarządzania projektem, […]