Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze: 993

Centrala: 83 342 55 98

Lista przetargów

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Lista przetargów

Filtruj listę przetargów

Pokaż przetargi:

Zakończony

Przetarg na wykonanie usługi polegającej na legalizacji urządzeń pomiarowo –rozliczeniowych energii cieplnej

Dodano: 25/05/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na wykonanie usługi polegającej na legalizacji urządzeń pomiarowo –rozliczeniowych energii cieplnej. ZAŁĄCZNIKI:

Zakończony

UMOWA NA USŁUGI U-1: INŻYNIER KONTRAKTU W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ O MOCY 17 MW (5MW+12MW) W BIAŁEJ PODLASKIEJ”

Dodano: 29/03/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa i nadzoru przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17MW (5MW+12MW) w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.1 pn. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, w szczególności w zakresie zarządzania projektem, […]

Zakończony

KONTRAKT NA ROBOTY R-1 (WRAZ Z PROJEKTOWANIEM) W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ O MOCY 17 MW (5MW+12MW) W BIAŁEJ PODLASKIEJ”

Dodano: 06/03/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania: KONTRAKT NA ROBOTY R-1 W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5MW+12MW) w Białej Podlaskiej“. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i […]

Zakończony

UMOWA NA USŁUGI U-1: INŻYNIER KONTRAKTU W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. „BUDOWA CIEPŁOWNI OPALANEJ BIOMASĄ O MOCY 17 MW (5MW+12MW) W BIAŁEJ PODLASKIEJ”

Dodano: 02/02/2018

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa i nadzoru przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17MW (5MW+12MW) w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.1 pn. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, w szczególności w zakresie zarządzania projektem, […]

Zakończony

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie regulaminu wewnętrznego zamówień niepodlegajacych ustawie „PZP” w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biała Podlaska.

Dodano: 02/04/2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie regulaminu wewnętrznego zamówień niepodlegajacych ustawie „PZP” w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biała Podlaska. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą fundamentów i słupów będących podporami napowietrznej magistrali ciepłowniczej w ilości 168 szt. wykonanie wymiany izolacji termicznej rurociągów magistrali […]

Zakończony

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego ciepłowni wraz z zabudową kotła z układem odzysku ciepła ze spalin o mocy około 4.9 MWth opalanego biomasą.

Dodano: 06/12/2016

Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlanego ciepłowni wraz z zabudową kotła z układem odzysku ciepła ze spalin o mocy około 4.9 MWth opalanego biomasą.