Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Centrala:
83 342 55 98

O nas

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

O nas

Historia

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 1983 roku. Pierwsza siedziba PEC mieściła się przy ul. Pokoju w 5 pokojach biurowca należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Podlaskiej. Majątek Przedsiębiorstwa stanowiło wtedy 8 kotłowni, w tym 6 kotłowni lokalnych, a długość sieci ciepłowniczych liczyła 8,6 km. W PEC zatrudnionych było 130 pracowników.

Przez 37 lat funkcjonowania Przedsiębiorstwo kilkakrotnie zmieniało swoją strukturę organizacyjną. Od 15 kwietnia 1987 r. funkcjonowało pod nazwą Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej, skupiające oprócz bialskich ciepłowni również ciepłownie z Radzynia Podlaskiego i Międzyrzeca Podlaskiego. W tym okresie Przedsiębiorstwo zatrudniało do 427 osób i dysponowało mocą zainstalowaną 213.6 MW, 44 km sieci ciepłowniczej i 52 węzłami wymiennikowymi. 30 czerwca 1992 r. dochodzi do podziału WPEC na trzy samodzielne jednostki organizacyjne w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim i Międzyrzecu Podlaskim. Z dniem 1 marca 1995 r. przekształcono Przedsiębiorstwo w spółkę prawa handlowego. Obecnie nadzór właścicielski nad Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. poprzez Zgromadzenie Wspólników wykonywane jest jednoosobowo przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka. Władze spółki reprezentowane są przez 2 osobowy Zarząd Spółki i 3 osobową Radę Nadzorczą.

Obecnie

Aktualnie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej eksploatuje w Ciepłowni K-1 przy ul. Sidorskiej 102G (obecnie jedynej czynnej ciepłowni cztery kotły wodne o mocy zainstalowanej 81,07 MW, z których dostarcza energię cieplną siecią ciepłowniczą o długości 65 km do 368 węzłów wymiennikowych, z czego 182 jest własnością Spółki. Obecnie 304 odbiorców, w tym mieszkańcy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje mogą cieszyć się ciepłem dostarczanym przez PEC. Roczna sprzedaż ciepła to około 500 tys. GJ rocznie (2019 rok 464 543 GJ).

Nowe projekty

Spółka oprócz corocznych inwestycji rozbudowy sieci w celu pozyskania nowych odbiorców, rozpoczęła strategiczną inwestycję – budowę ciepłowni OZE o mocy 17 MW (5 MW+12 MW) na biomasę, której prace przygotowawcze trwały od początku 2017 roku. Nowa ciepłownia zapewni dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny i wysokosprawny, co znacznie poprawi jakość powietrza w Białej Podlaskiej. Nasza ciepłownia opalana biomasą spełni restrykcyjne normy dyrektywy MCP (Medium Combustion Plant) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadzi od 2014 roku edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w formie „Lekcji ciepła”. Kontynuacją „Lekcji ciepła” jest zaproszenie do zwiedzenia ciepłowni podczas „Dni otwartych ciepłowni”. Wydarzenia te cieszą się niesłabnącą popularnością.

W 2012 roku dochodzi do nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Białej Podlaskiej, dzięki której powstał nowy kierunek kształcenia – technik energetyk. Jest to przykład wspólnego działania na rzecz rozwijania lokalnego rynku pracy i zapewnienia wykwalifikowanej kadry z lokalnego rynku pracy.