Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Centrala:
83 342 55 98

Do pobrania

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Do pobrania

Pliki do Pobrania

Prosimy o uzupełnienie wszystkich niezbędnych danych w składanych drukach.
W przypadku problemów służymy wszelką pomocą w wypełnieniu składanych dokumentów.

Lp. Opis pdf doc
1 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.49.2021.MSz2 z dnia 12 stycznia 2022 r. Pobierz
2 Regulamin zasad korzystania z usług w zakresie dostawy energii cieplnej (zgodnie z uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Współników z dnia 26 lutego 2014r.) Pobierz
3 Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej Pobierz
4 Druk zamówienia mocy cieplnej Pobierz
5 Zapytanie na temat możliwości przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej Pobierz Pobierz
6 Wniosek o rozpoczęcie dostarczania ciepła Pobierz
7 Wniosek o zakończenie dostarczania ciepła Pobierz
8 Oświadczenie o gotowości urządzeń i instalacji do odbioru czynnika grzewczego Pobierz
9 Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną Pobierz
10 Oświadczenie o akceptacji korespondencji dostarczanej drogą elektroniczną Pobierz