Kontrast
Czcionka

Projekty unijne

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:

a)  specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci


Budowa Ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW

Celem projektu jest budowa autonomicznej ciepłowni produkującej w sposób ekologiczny i wysokosprawny ciepło z paliw odnawialnych. Uruchomienie ciepłowni spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

więcej

Budowa ciepłowni OZE

Projekt jest realizowany przy wsparciu środków z UE oraz NFOŚiGW, a jego celem jest obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

więcej