Przetarg na sukcesywne dostawy piasku zasypowego, ziemi urodzajnej oraz sukcesywny wywóz ziemi i gruzu z terenu miasta Biała Podlaska.

Nr sprawy:  6/OoZ/U/2019

Termin składania ofert:  8.03.2019 do godziny 12:00

Ogłoszenie 

Wynik postępowania