Kontrast
Czcionka

Firma

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Kariera

Wdrażamy nowoczesne, innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne i oferujemy takie też środowisko pracy, przy zachowaniu najwyższych standardów środowiskowych i społecznej odpowiedzialności biznesu.

więcej

Zarządzanie jakością

Istotą naszej działalności jest dostawa ciepła systemowego do budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń systemu ciepłowniczego.

więcej

Produkcja

Działamy w oparciu o nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Racjonalne gospodarowanie energią cieplną jest jednym z najważniejszych celów stojących przed naszą Spółką.

więcej

Media

Strona zawiera oficjalne logotypy i informacje firmy przeznaczonych dla mediów, które wykorzystują je w swoich artykułach medialnych.

więcej

Projekty unijne

Lista projektów unijnych z szczegółowymi informacjami dotyczących poszczególnych projektów.

więcej

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW

Inwestycje wykonane na przestrzeni ostatnich lat dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

więcej

Projekty dofinansowane pożyczką NFOŚiGW

Projekty zrealizowane, dzięki  dofinansowaniu pożyczką Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej

O nas

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej rozpoczęło swoją działalność z dniem 1 stycznia 1983 roku. Pierwsza siedziba PEC mieściła się przy ul. Pokoju w 5 pokojach biurowca należącegodo Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białej Podlaskiej.

więcej

Władze

Zarząd spółki PEC Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej  i struktura organizacyjna.

więcej

Podziękowania, nagrody, certyfikaty

Przyznane Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej podziękowania, nagrody oraz certyfikaty.

więcej