Kontrast
Czcionka

Mieszkańcy

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Pliki do pobrania

Tu znajdziesz wszystkie istotne dokumenty  w jednym miejscu niezbędne do rozpoczęcia współpracy z nami.

więcej

Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług, powierzasz nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność i bardzo się staramy zapewnić ich bezpieczeństwo oraz umożliwić Ci kontrolę nad nimi.

więcej

FAQ

Lista najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, sporządzona na podstawie zadawanych pytań przez odbiorców ciepła.

więcej

Biuro Obsługi Klienta

Masz problem? Czegoś nie rozumiesz? Napisz do nas, zadzwoń albo odwiedź nas osobiście a rozwiążemy go wspólnie w szybki i przyjemny sposób.

więcej

Aktualności

Zobacz listę aktualności wydanych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej.

więcej

Przerwy w dostawie

Lista  przerw w dostawie ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

więcej

FAQ

Niniejsza sekcja FAQ (ang. Frequently Asked Questions) – to zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, z którymi spotyka się nasz dział wsparcia technicznego. Sekcja została opracowana w celu ułatwienia szybkiego dostępu do rozwiązań w sytuacjach problemowych.

zobacz więcej odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania

Decyzję o terminie rozpoczęcia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania do swoich obiektów podejmuje zawsze odbiorca posiadający umowę kompleksową dostarczania ciepła. PEC nie decyduje o terminie włączenia ogrzewania. Nie decydują o tym również organy państwowe ani żadne inne względy np. pogodowe. Zgodnie z umową odbiorcy muszą zgłosić pisemnie gotowość urządzeń i instalacji do odbioru ciepła oraz wniosek o rozpoczęcie dostawy ciepła.

Mieszkańcy i użytkownicy lokali w zasobach spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych potrzebę włączenia ogrzewania zgłaszają do swoich zarządców lub administratorów, a odbiorcy indywidualni jak właściciele domów jednorodzinnych czy firmy i instytucje składają wnioski bezpośrednio do PEC.

Ciepłomierz inaczej licznik ciepła jest to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru zużycia ciepła. Zmierzone wartości fizyczne (objętość oraz temperatura zasilania i powrotu nośnika ciepła) są przeliczane na wartości zużycia ciepła w odpowiednich jednostkach (GJ); ciepłomierz podlega kontroli organów administracji miar w zakresie: legalizacji, uwierzytelnienia i zatwierdzania typu. Dowodem legalizacji ciepłomierza lub jego części składowej jest cecha legalizacyjna z datą legalizacji – okres ważności cechy wynosi 5 lat (nie licząc roku legalizacji).

Termozawór reguluje dopływ czynnika cieplnego do kaloryfera przez co wpływa na ilość ciepła dostarczonego przez grzejnik do pomieszczenia. Zmiany temperatury w pomieszczeniu wpływają na otwarcie lub zamknięcie zaworu w grzejniku. Przykładowo, gdy otworzymy okno by szybko wywietrzyć pokój i temperatura powietrza spadnie, termostat to zauważy i zwiększy przepływ wody przez grzejnik, by uzupełnić tę stratę ciepła.

 

PEC Sp. z o. o. nie prowadzi kalkulacji i rozliczeń w tym zakresie. Rozliczenie kosztów energii cieplnej na poszczególne lokale leży już w gestii właściciela budynku, Spółdzielni Mieszkaniowej, Administratora/Zarządcy, który jest zobligowany do opracowania w tym zakresie wewnętrznego regulaminu zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. rok 2012. Poz. 1059) Art. 45a.