Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę środków czystości oraz worków foliowych.

Numer sprawy 22/PN/D/2019

Termin składania ofert 17 styczeń 2020 roku do godz. 12:00

SIWZ

Formularz asortymentowo – cenowy (załącznik nr 1)

Formularz asortymentowo – cenowy (załącznik nr 1)

PROJEKT roboczy umowy PEC

Rozstrzygnięcie 22.PN.D.2019