Kontrast
Czcionka

Biznes

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Przyłącz się

Strona zawiera korzyści płynące z przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz co należy wykonać, aby je uzyskać.

więcej

Przetargi i ogłoszenia o sprzedaży

Lista aktualnych i zakończonych przetargów oraz ogłoszenia o sprzedaży wystawione przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

więcej

Taryfa dla ciepła

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie Taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. która stanowi zbiór cen i stawek opłat.

więcej

Oferta PEC

Oferta skierowana jest do mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, firm, biurowców, hoteli, instytucji, właścicieli, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie miasta jak i inwestorów zainteresowanych budową nowych obiektów.

więcej

Usługi

Spis wszystkich  pozostałych usług realizujących przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

więcej