Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26 ogłasza przetarg na dostawę do PEC Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej regulatorów różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu typ 46-6 Samson.

ZAŁĄCZNIKI: