Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 grudnia 2020r. nie będzie czynne biuro PEC Sp. z o.o. przy ulicy Pokoju 26.