Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w zajęciach o ekologii i cieple. E-learning Lekcji Ciepła, opracowany z myślą o klasach I-III i IV-V, zachęca do realizacji programu i udziału w ogólnopolskim badaniu wiedzy o cieple oraz zdobywania nagród dla uczniów.

Lekcje on-line, udostępnione w formie kompleksowych prezentacji, pełne są obrazowych przykładów, doświadczeń, eksperymentów i poruszających wyobraźnię porównań. Zajęcia tłumaczą w prosty sposób kwestie produkcji i oszczędzania energii, powstawania zanieczyszczeń powietrza, a także niemarnowania zasobów i dbania o planetę. Nauka on-line wzbogaci uczniów nie tylko w wiedzę.

Wszystkie klasy biorące udział w Lekcjach Ciepła zapraszamy do przeprowadzenia ogólnopolskiego testu wiedzy o cieple i energii. Badanie w formie ankietowej należy zrealizować przed pierwszą lekcją i po ostatnich zajęciach. Wyniki ankiet w formie skanów prosimy podesłać na adres info@lekcjeciepla.pl. Zgłoszone do badania klasy  otrzymają nagrody dla uczniów w postaci albumów edukacyjnych o cieple i energii, uzupełniające wiedzę zdobytą w e-learningu. Nagrody trafią do pierwszego 1000 uczniów, którzy zgłosili się do badania. Wysyłka nagród planowana jest na wrzesień 2022 r.

Na terenie miasta Biała Podlaska Lekcje Ciepła prowadzone są za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 26. Szczegółowe informacje o ogólnopolskim projekcie Lekcji Ciepła dostępne są na stronie e-learningu. www.lekcjeciepla.pl