Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej zatrudni pracownika na stanowisko:
inspektor ds. płac.

Planowany termin zatrudnienia: 02.11.2021 r.

Dokumenty należy złożyć do dnia: 03.10.2021 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie w zakładce Kariera.