Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej zatrudni pracownika na stanowisko:
Inspektor ds. zbytu w Biurze Obsługi Klienta

Dokumenty należy złożyć do dnia: 20.10.2023 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,rekrutacja BOK”
na adres: ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska, Sekretariat – pokój nr 15.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w pliku poniżej do pobrania.

Inspektor ds. zbytu w BOK

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie w zakładce Kariera.