Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej wprowadza zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzoną przez decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.49.2021.MSz2 z dnia 12 stycznia 2022 r. Taryfa obowiązywać będzie od 1 lutego 2022r.

Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w dokumencie poniżej.

Obecna taryfa znajduje się w zakładce: Taryfa dla ciepła.