Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 26 wprowadza „Katalog usług zewnętrznych i opłat dodatkowych dla Odbiorców” z dniem 1 czerwca 2021 r.