Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze: 993

Centrala: 83 342 55 98

Edukacja

Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej

Lekcja ciepła

Projekt ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci, edukację w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła jak również zrozumienie procesu produkcji ciepła i ciepłej wody.

więcej

Porady

Kilka cennych porad dotyczących  racjonalnego ogrzewania swojego mieszkania w celu mniejszych opłat nie tracąc przy tym mocy cieplnej.

więcej

E-learning

Skąd bierze się ciepło w budynkach i energia na świecie? Jak się ją produkuje? Jaką może przybierać formę? W jaki sposób możemy korzystać z niej rozsądnie? Wybierz poziom nauczania dla swoich uczniów spośród klas I-III lub IV-V i przeprowadź z nimi e-lekcje ciepła.

więcej

Dni otwarte

Podczas wizyty oprowadzający po terenie ciepłowni pracownicy PEC pokazywali gościom urządzenia służące do produkcji ekologicznego ciepła systemowego dla miasta Biała Podlaska.

więcej

Gra edukacyjna

Zadaniem gracza jest uruchomienie produkcji w elektrociepłowni i dostawa ciepła do mieszkania. W ten sposób mieszkańcy miasta znów będą mogli cieszyć się czystym niebem i powietrzem.

więcej

Klasa patronacka PEC

Dzięki współpracy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej powstał nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik energetyk.

więcej

Targi pracy

Kształcenie na kierunku Technik Energetyk daje możliwość pozyskania ciekawego zawodu oraz możliwość kontynuowania nauki w tym kierunku na Wyższych Uczelniach Technicznych.

więcej