Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie regulaminu wewnętrznego zamówień niepodlegajacych ustawie „PZP” w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Biała Podlaska.

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą fundamentów i słupów będących podporami napowietrznej magistrali ciepłowniczej w ilości 168 szt.
  2. wykonanie wymiany izolacji termicznej rurociągów magistrali ciepłowniczej 2 x DN-500 mm, L = 2×1850,00 mb, w tym 122 szt. kolan w dwóch n/w wariantach technologicznych.